V poštovním šeku?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Arlene Lowe Jr.
Skóre: 4,3/5(9 hlasů)

V bankovnictví je šek po datu šek vypsaný šuplíkem (plátcem) na datum v budoucnosti . Zda může být šek po datu proplacen nebo uložen před datem na něm uvedeným, závisí na zemi.

Co je to kontrola po datu s příkladem?

Jednoduše řečeno, šek po datu je ten, který je vystaveno s datem, které je po datu, kdy byl vypsán šek . Pojďme to pochopit na příkladu. ... Ale když napíšete datum, které je pozdější než aktuální datum, řekněme, že napíšete datum šeku jako 3rdúnora, to je doba, kdy se stává šekem po datu.

Jak fungují poštovní kontroly?

Postdatované kontroly jsou normální kontroly, ale osoba vypisující šek se rozhodne na něj napsat pozdější datum . Toto datum může být zítra, příští týden nebo dokonce za roky. Pokud je pozdější než aktuální datum, jedná se o kontrolu po datu. Předpokládejme například, že dnes je 1. ledna a vy píšete šek.Co je platnost šeku po datu?

Vyvěšené datované šeky jsou nejlepší, pokud v den vystavení šeku možná nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků, ale jste si jisti, že finanční prostředky budou k dispozici k budoucímu datu nebo termínu uvedenému na šeku. Platnost šeku po datu v Indii je 3 měsíce od data uvedeného na šeku .

Proč jsou kontroly po datu nezákonné?

Odeslání šeku může být považováno za nezákonné pokud účet pisatele šeku nemá potřebné finanční prostředky k uložení šeku , a pokud byl záměr pisatele v době vystavení šeku podvést.

Bankovní nástroje: Šeky – na doručitele, zkřížené a datované šekem

Nalezeno 23 souvisejících otázek

Můžeme zrušit šek po datu?

Můžete požádat svou banku o zastavení platby a potřebujete získat podrobnosti o šeku, ale nezapomeňte, že tato osoba proti vám může v budoucnu podat žalobu, a pokud mu nedlužíte žádnou částku, nedělejte si starosti.

Co se stane, když vložíte šek po datu?

Někdy je uložen post-datovaný šek před datem na šeku . ... Pokud je šek s datem, který jste napsali, omylem zpracován před jeho datem, měli byste kontaktovat svou banku a informovat ji. Šek lze vrátit a částku připsat zpět na váš účet až den před datem uvedeným na šeku.

Je vydávání šeků s datem pošty nezákonné?

Vymahatelnost dodatečně datovaných šeků podle Sekce 138

Jsou tedy vymahatelné jako převoditelný nástroj pouze tehdy, když se stanou splatnými na požádání. V souladu s rozsudky Nejvyššího soudu o případech vrácení šeku v roce 1998 PDC, což znamená šek po datu, bude považován za směnku.

Co je šek s maximální platností?

Jaká je platnost šeků vydávaných v Indii? Podle § 35A zákona o bankovní regulaci RBI stanovila platnost kontrol na 3 měsíce od data vystavení . A v tomto nebude žádná změna.


Může být šek po datu proplacen dříve?

Osoba nebo obchodník nemůže proplatit šek po datu před určitým datem . Pokud vaše finanční instituce proplatí šek po datu předčasně, zkuste to vyřešit se svou pobočkou. Požádejte svou finanční instituci o vrácení peněz na váš účet. Žádost musíte podat před datem splatnosti na šeku.

Kde mohu proplatit šek po datu?

Můžete si nechat proplatit šeky po datu většina bank, družstevních záložen a obchodů s proplácením šeků .
...
Zde je seznam bank, které proplatí váš šek po datu:

 • Chase Bank.
 • Wells Fargo.
 • HSBC.
 • Citibank.
 • Banka PNC.
 • KeyBank.
 • BB&T.
 • Americká banka.

Co je to transakce po datu?

Postdatované odkazy na platbu, která má být zpracována k určitému datu v budoucnu . Můžete postdatovat finanční nástroje, jako jsou šeky, nebo můžete postdatovat elektronické platby. Na postdatované platební nástroje se vztahuje Jednotný obchodní zákoník, který přijal téměř každý stát.

Kdy mohu vložit šek po datu?

Takže ano, můžete vložit šek po datu před uvedeným datem , ale nedoporučuje se to. Buďte připraveni na možnost, že šekové prostředky nebudou k dispozici. Nejen, že nechcete zaplatit poplatek za nedostatečné finanční prostředky, ale nechcete se podrobit problémům se získáním znovu vystaveného šeku.


Jaké je zacházení se zákazníky po šeku po datu?

Postdatovaný šek – šek s datem, které je pozdější než aktuální datum – se nepovažuje za měnu. Dále by měla postdatovaná kontrola nehlásit jako část zůstatku Peněžního účtu do data kontroly.

Jaká je výhoda psaní šeků po datu?

To funguje jako forma splátkového platebního systému, kdy plátce nemusí uhradit částku najednou nebo ve stanovený čas . Pomáhá plátci pokrýt svou pozici kvůli nedostatku finančních prostředků tím, že si koupí nějaký čas, než provede budoucí platby. Pomáhá k bezproblémovému chodu podnikání.

Jaká je nejbezpečnější forma křížení v šeku?

Nejbezpečnější forma zkřížené kontroly je ОА A . Dvojité křížení .

Je zrušení šeku nezákonné?

Nejvyšší soud rozhodl, že zastavit výplatu šeků po datu vydané osobou za účelem vyrovnání jejího dluhu nebo závazku by mohlo představovat trestný čin. ... Nejvyšší soud rozhodl, že zastavení výplaty šeků s datem splatnosti vystavených osobou k vyrovnání jejího dluhu nebo závazku by se mohlo rovnat trestnímu činu.


Jaké je pravidlo Check bounce?

Oddíl 138 zákona o obchodovatelných instrumentech z roku 1881 je hlavním ustanovením, které se zabývá vracením šeků v Indii. Zákon uvádí, že vrácení šeku je trestným činem a trestá se odnětím svobody na dva roky nebo pokutou rovnající se dvojnásobku částky na šeku nebo oběma.

Jak provedu platbu po datu?

Platební transakce po datu

 1. Musíte být ve formuláři Dlužník pro účet. ...
 2. Vytvořte pro účet novou Platební transakci a ujistěte se, že v části Účet je tečka pro Platbu.
 3. Do pole Datum platby zadejte datum splatnosti platby.

Jaký je rozdíl mezi datem zaúčtování a datem transakce?

Datum transakce je datum, kdy provedete nákup nebo výběr hotovosti. Datum zaúčtování je datum transakce je přijato na váš účet.

Proplácí Wells Fargo šeky po datu?

Wells Fargo: Jde to jasné, že nebude čekat do určitého data proplatit šek, který je po datu, pokud není požadován příkaz k zastavení platby. Jste také odpovědní za zrušení příkazu k zastavení platby, jakmile bude možné zaplatit šek.


Záleží na datu na šeku?

Datum osobní nebo pracovní šek může diktovat poslední příležitost, kterou má příjemce platby vložit nebo proplatit . Banky nejsou povinny proplácet šeky více než šest měsíců po datu šeku, i když se mohou rozhodnout tak učinit.

Je šek platný po 6 měsících?

Technicky vzato, šeky nemají datum vypršení platnosti . V praxi však banky obvykle odmítnou šek, pokud se jej pokusíte proplatit nebo proplatit více než šest měsíců od data vystavení – to je datum uvedené na šeku.