Co to znamená nechat se zapečetit?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Guadalupe Haag DDS
Skóre: 5/5(73 hlasů)

Pečetění je obřad prováděný v chrámech Svatých posledních dnů osobou, která má pečetící pravomoc. Účelem tohoto nařízení je zpečetit rodinné vztahy a umožnit existenci rodinných vztahů po celou věčnost.

Co znamená nechat se zapečetit?

V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se slovo pečetění týká spojení muže a ženy a jejich dětí na věčnost . Toto pečetění může provést pouze v chrámu muž, který má kněžství nebo autoritu od Boha.

Jak se necháte zpečetit v chrámu?

Obecným pravidlem Církve je, že člověk nemůže žádat o chrámové doporučení, dokud není členem Církve po dobu jednoho roku, pokud obdrží písemné povolení od Prvního předsednictva udělující povolení za jeho zpečetění a/nebo brzké obdarování. Tento dopis musí být předložen s chrámovým doporučením.Co znamená zpečetění manželovi v předcích?

Proxy pečeti manželovi (před čtyřicátými lety).

Tyto záznamy dávají jméno osoby, které byly zapečetěny, kdy a kde se narodili, kdy zemřeli, jméno dědice nebo zmocněnce, kdy byly zapečetěny, kým a svědci .

Co je pečetící místnost v mormonském chrámu?

V těsnící místnosti, nevěsta a ženich spolu klečí u oltáře, aby byli zpečetěni pro tento život a na věčnost . Tento obřad se také někdy nazývá chrámový sňatek nebo věčný sňatek. Děti narozené nebo adoptované do těchto věčných manželství mohou být také navždy zpečetěny ke svým rodinám.

Bývalí mormoni znovu prožijí zážitek z chrámu

Nalezeno 37 souvisejících otázek

Co se stane v mormonském pečetění rodičům?

Věrní Svatí posledních dnů věří, že civilní manželství se při smrti rozvazují, ale že pár, který byl zpečetěn v chrámu, bude oddán i po fyzické smrti a vzkříšení, pokud zůstane věrný. ... Děti narozené zapečetěným rodičům se rodí ve smlouvě a jsou automaticky zapečetěny svým rodičům.

Může si nemormon vzít mormona?

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, široce známá jako mormonská církev, upravuje svá pravidla o svatbách, aby vyhověla párům, jejichž rodina a přátelé nejsou členy církve. Nečlenové mají stále zakázáno účastnit se svatebních obřadů uvnitř mormonského chrámu .

Co se děje během obřadu obdarování mormonů?

Hlavní obřad, nazývaný obdarování, je a rituální rekonstrukce stvoření, vyhnání Adama a Evy z rajské zahrady, smrtelná zkušenost a návrat do Boží přítomnosti . V každé fázi tohoto postupu uzavírají účastníci smlouvy ve jménu Ježíše Krista.

Kdo je nejslavnější mormon?

Média a zábava postavy

 • Jack Anderson, publicista a investigativní novinář oceněný Pulitzerovou cenou.
 • Laura M....
 • Orson Scott Card, autor, vítěz Hugo Award a Nebula Award.
 • Ally Condie, autor.
 • McKay Coppins , politický novinář.
 • Stephen R....
 • Brian Crane , karikaturista (Pickles)
 • James Dashner, autor.

Co se stane při rodinném pečetním obřadu?

V tomto obřadu manželé slibují, že budou navždy rodinnou jednotkou, tak zavazují děti s rodiči a manžela s manželkou na věčné časy . Je známá jako pečetění, protože spojuje rodiny pro tento i posmrtný život.

Jak dlouho trvá zapečetění v chrámu?

Obřad pečetění obvykle trvá jen asi 20 až 30 minut. Chrám vám řekne, jak brzy před pečetním obřadem byste měli dorazit do chrámu, abyste byli řádně připraveni.

Může být žena zpečetěna více než jednomu muži v chrámu?

Od té doby žena nemůže být zapečetěna dvěma muži zároveň musí mít zrušení zapečetění od jednoho, než bude moci být zapečetěna jinému.

Jak dlouho trvá těsnící vůle?

Mohlo by to trvat několik měsíců až více než rok . Protože každá situace je jedinečná, neexistuje standardní množství času. Každý případ je zpracován individuálně. V nedávné době bylo schválení pro některé páry získáno za pouhých jeden týden.

Co to znamená být zpečetěn zaslíbeným Duchem svatým?

& C. 132:7.) Pečetit znamená ratifikovat, ospravedlnit nebo schválit. Jedná se tedy o skutek, který je zpečetěn Svatým Duchem zaslíbení ten, který je potvrzen Duchem Svatým ; je to ten, který je schválen Pánem; a ten, kdo na sebe vzal závazek, je ospravedlněn Duchem ve věci, kterou učinil.

Co mormoni nesmějí dělat?

Alkohol, tabák, čaj, káva a drogy

To vše je ve Slově moudrosti výslovně zakázáno, kromě drog. Proroci jasně řekli, že drogy, jiné než pro lékařské použití, jsou také zakázány. Mormoni jsou také důrazně odrazováni od pití nealkoholických nápojů obsahujících kofein.

Co dělá vzduchové těsnění?

Další výhodou je to utěsnění trhlin a otvorů snižuje průvan a chladná místa , zlepšení pohodlí. Doporučenou strategií je co nejvíce omezit únik vzduchu a podle potřeby zajistit řízenou ventilaci.

Proč Mormoni nemohou pít kávu?

Slovo moudrosti to také říká horké nápoje jsou zakázány . V době odhalení byly nejčastější horké nápoje čaj a káva. Kvůli tomu byly káva, čaje, alkohol a tabák považovány za škodlivé pro zdraví a nepřispívající k dobrému a čistému způsobu života.

Co je mormonská královská hodnost?

Podle uživatele Redditu je mormonská královská hodnost „ rodiny vysoce postavených bývalých nebo současných vůdců církve . 'Pravděpodobně vnuk některého z proroků nebo 12 apoštolů,' napsal uživatel.

Jaký je rozdíl mezi mormonským náboženstvím a křesťanstvím?

Mormonská doktrína se liší od ortodoxní křesťanské názory na spásu . Protestantští křesťané věří ve Faith Alone pro spasení a kritizují LDS za víru ve spasení skrze dobré skutky. Mormoni však mají pocit, že jsou nepochopeni.

Co je mormonská nebeská místnost?

Nebeský pokoj' symbolizuje život jako věčné rodiny s naším Nebeským Otcem a Jeho Synem, Ježíšem Kristem. a představuje slávu nejvyššího stupně nebes. (Chrámová brožura, LDS Church). Nebeská komnata se tak nazývá, protože je v teologii LDS symbolem Nebeského království.

Co se děje v mormonských chrámech?

Obřady vykonávané v chrámu zahrnují:

 • Křest a biřmování jménem zemřelých.
 • Melchisedechovo kněžské svěcení jménem zesnulých mužů.
 • Mytí a pomazání (také známé jako „iniciační“ obřady)
 • Obdarování.
 • pečetní nařízení (pro páry opačného pohlaví a pro rodiče a jejich děti)

Mohou se mormoni líbat?

Církevní vůdci prohlásili, že mimo manželství „ vášnivé polibky “, definované jako „intenzivnější a trvající déle než krátký polibek“ a „dlouhodobé polibky, které zahrnují jazyk a vzrušují vášně“, jsou „za hranicí“.

Kolik manželek může mít mormon?

Církev LDS se veřejně zřekla praxe polygamie v roce 1890, ale nikdy se nezřekla polygamie jako doktríny, jak dokazují spisy LDS. Vždy dovolovala a nadále umožňuje mužům uzavírat sňatky v mormonských chrámech na věčnosti více než jedna manželka .

Jak se jmenuje mormonský Bůh?

Čemu mormoni věří o Bohu? Bůh je v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů často označován jako našeho nebeského Otce protože On je Otcem všech lidských duchů a ti jsou stvořeni k Jeho obrazu (viz Genesis 1:27).

Musíte být obdařeni, abyste mohli jít na pečetění?

Odpověď: Chrámové pečetění je jedním z nejposvátnějších ze všech obřadů na zemi. ... Obřadu se mohou zúčastnit pouze obdarovaní členové Církve, kteří mají aktuální chrámové doporučení .