V hcf 65 a 117 je vyjádřitelné?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Dr. Florence Wintheiserová
Skóre: 4,2/5(30 hlasů)

Takže z faktorů 65 a 117 to můžeme vidět 13 je nejvyšší společný faktor. Dostaneme tedy HCF jako 13. Proto dostaneme hodnotu m jako 2. Správná odpověď je tedy možnost b.

Je HCF 65 a 117 vyjádřitelný ve formě?

HCF 65 a 117 je vyjádřitelný ve formě 65m-117 .

Co je HCF 65 a 117?

Proto je HCF 65 a 117 13 .Jak zjistíte HCF 65?

Odpověď: HCF 65 a 117 je 13 hodnoty m a n jsou: m = 2 an = -1. HCF 65 a 117 je nejvyšší číslo, které dělí 65 a 117 přesně a zbytek ponechává 0. Vysvětlení: Zde používáme Euklidův algoritmus dělení k nalezení HCF 65 a 117.

Co je HCF 18 a 117?

GCF 18 a 117 je 9 .

„Pokud je HCF 65 a 117 vyjádřitelný ve tvaru 65m-117, pak hodnota m je (A) 4 (B) 2 (C) 1

Nalezeno 34 souvisejících otázek

Co je HCF 273?

Faktory 273 jsou 1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273 a faktory 232 jsou 1, 2, 4, 8, 29, 58, 116, 232. Nejmenší společný násobek 273 resp. 232 je 63336 a největší společný faktor (GCF) 273 a 232 je 1 . Příklad 3: Zjistěte, zda 1, 3, 7, 91 a 241 jsou faktory 273.

Co je LCM 117?

Nejmenší společný násobek je násobek, který je dělitelný všemi čísly. Proto je HCF 117 a 221 13 a LCM 117 a 221 je 1989 . Poznámka: Nejvyšší společný faktor (H.C.F) dvou čísel je definován jako největší číslo, které přesně dělí obě čísla.

Jaký je HCF 81 a 237?

Co je HCF 81 a 237? Odpověď: HCF 81 a 237 je 3 . Vysvětlení: HCF dvou nenulových celých čísel, x(81) a y(237), je nejvyšší kladné celé číslo m(3), které beze zbytku dělí jak x(81), tak y(237).

Jaký je HCF 240 a 1024?

Společné faktory 240 a 1024 jsou 2 × 2 × 2 × 2. HCF 240 a 1024 je tedy 16 .


Jaký je HCF 72 a 126?

Odpověď: HCF 72 a 126 je 18 .

Co je HCF 1008 a 20?

Abychom tedy našli HCF (1008, 20), použijeme na každém kroku Euklidovo lemma dělení. HCF = 4 Protože 1008=20×q+a, kde q a a jsou kladná celá čísla splňující lemma Euklidova dělení, musíme mít 0≤a<20.

Co je HCF 70 a 125?

Proto, 13 je největší číslo, které dělí 70 a 125 a zbytek 5 a 8.

Jaký je HCF 210 a 55?

Odpověď: HCF 210 a 55 je 5 .


Jaký je HCF u 441 567 a 693?

HCF 441, 567 a 693 je 63 . ∴ Nejvyšší číslo, které dělí 441, 567 a 693, je 63.

Co je HCF 95 a 152?

HCF 95 a 152 je 19 .

Je HCF 65 a 117 vyjádřeno ve tvaru 65m 117, pak je hodnota M?

HCF 65 a 117 je tedy 13. Nyní je nám dáno, že HCF 65 a 117 lze vyjádřit jako (65 m – 117). Hodnota m je tedy dva . Toto je naše konečná odpověď.

Jaký je HCF 1024 a 576?

GCF 576 a 1024 je 64 .


Jaký je HCF 315 a 450?

GCF 315 a 450 je Čtyři pět .

Jaký je HCF 240 a 1032?

GCF 240 a 1032 je 24 .

Co je HCF 12?

Faktory 12 = 1, 2, 3, 4, 6 a 12. Faktory 18 = 1, 2, 3, 6, 9 a 18. Proto společný faktor 12 a 18 = 1, 2, 3 a 6. Nejvyšší společný faktor (H.C.F) 12 a 18 = 6 [protože 6 je nejvyšší společný faktor].

Jaký je HCF 81 a 63?

GCF 63 a 81 příkladů

Druhé číslo je tedy 81. Příklad 2: Najděte GCF 63 a 81, pokud je jejich LCM 567. Největší společný faktor 63 a 81 je tedy 9 .


Jaký je HCF 468 a 222?

HCF 468 a 222 je nejvyšší číslo, které dělí 468 a 222 přesně a zbytek ponechává 0. Vysvětlení: Zde používáme Euklidův algoritmus dělení k nalezení HCF 468 a 222. Proto HCF 468 a 222 je, 6 .

Co je HCF 221?

HCF 117 a 221 je 13 .

Jaký je HCF 87 a 145?

HCF 87 a 145 je 29 .

Co je HCF 234?

Řešení: Faktory 234 jsou 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, 234 a faktory 147 jsou 1, 3, 7, 21, 49, 147. LCM 234 a 147 je 11466 a nejvyšší společný faktor (HCF) 234 a 147 je 3 .