Co je v hudbě motet?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Ryleigh Smitham
Skóre: 4,3/5(7 hlasů)

motet, (francouzský mot: slovo), styl vokální kompozice, který prošel četnými proměnami v průběhu mnoha staletí . Obvykle se jedná o latinskou náboženskou sborovou skladbu, ale může to být světská skladba nebo dílo pro sólistu (sólisty) a instrumentální doprovod v jakémkoli jazyce, se sborem nebo bez něj.

Jaké jsou vlastnosti motetové hudby?

Definice motetu

Moteta byla často polyfonní, což znamená, že se současně zpívaly různé vokální party . Ačkoli moteta začala být psána v pozdním středověkém období, velmi se vyvinula v období renesance, která trvala přibližně v letech 1450-1600, a je s ním nejvíce spojena.

Co bylo motet?

Moteto, samostatně stojící dílo obvykle pro vokální soubor, se objevilo v koncem 12. nebo začátkem 13. století a postupem času se vyvíjely podle kulturních a stylistických norem. Moteta hrála v průběhu 14.–16. století vedoucí roli jako prostředek pro kompoziční inovace a virtuózní ukázky.Kolik je motet?

Motet Motet je polyfonní dílo s čtyři nebo pět hlasových partů zpívat jeden náboženský text. Jsou podobné madrigalům, ale s důležitým rozdílem: moteta jsou náboženská díla, zatímco madrigaly jsou obvykle milostné písně. Mše Hudební mše je jako moteto, jen delší.

Co je renesanční motetová hudba?

Motet: V renesanci to tak je posvátné vícehlasé sborové prostředí s latinským textem , někdy v imitativním kontrapunktu. ... To často zahrnuje použití tohoto vypůjčeného polyfonního materiálu jako 'motta' tématu pro zahájení každého mše.

Cambridge Singers - 13 slavných anglických madrigalů

Nalezeno 42 souvisejících otázek

Co je typické pro renesanční moteto?

Renesanční moteto je vícehlasé, někdy s imitativním kontrapunktem, pro sbor zpívající latinský a obvykle posvátný text . Není spojen s konkrétní liturgií, takže je vhodný pro jakoukoli bohoslužbu.

Jaký druh hudby je motet?

motet, (francouzský mot: slovo), styl vokální kompozice, který prošel četnými proměnami v průběhu mnoha staletí. Obvykle je latinská náboženská sborová skladba , přesto to může být světská skladba nebo dílo pro sólistu (sólisty) a instrumentální doprovod v jakémkoli jazyce, se sborem nebo bez něj.

Kolik hlasových partů obsahuje dvojité motet?

Mnohé se skládaly z tři hlasové party , s nejnižším hlasem, tenorem nebo kontra, zpívající posvátný text v latině, čerpaný z chorálu, zatímco dva vyšší hlasy zpívaly světský text ve francouzštině. Některé byly napsány pro čtyři až pět hlasů, přičemž bas měl latinskou část.

Jaký je rozdíl mezi hymnou a motetem?

Hymna je hudební skladba napsaná pro sbor, který má zpívat při bohoslužbě v anglikánské církvi. Rozdíl mezi hymnou a motetem je že se hymna zpívá anglicky . Také většina hymen je doprovázena varhanami. ... Církevním skladatelům bylo řečeno, aby psali hudbu v angličtině.

Jak se jmenuje motet?

Názvy motet se skládají prvních slov každého hlasu v pořadí od shora dolů . Moteta tedy mají jména jako 'Plus bele que flor / Quant revient / L'autrier joer / Flos Filius' - protože existují čtyři velmi nezávislé texty, v různých jazycích, pro čtyři různé hudební hlasy a linky.

Co je renesanční zlatý věk středověk?

Renesance 12. století byla obdobím mnoho změn na počátku vrcholného středověku. Zahrnoval sociální, politické a ekonomické transformace a intelektuální revitalizaci západní Evropy se silnými filozofickými a vědeckými kořeny.

Která skladba je příkladem renesančního moteta?

Moteta na chválu Panny Marie byla populární po celé Evropě, s Josquinovo moteto Ave Maria je jedním z největších příkladů renesančního moteta.

Jaké období je oratorium?

Oratoře se staly mimořádně populární v Itálie počátku 17. století částečně kvůli úspěchu opery a zákazu katolické církve klání během půstu. Oratoria se v tomto období stala hlavní volbou hudby pro operní publikum.

Jaké byly některé z nejvýznamnějších rysů renesančního moteta?

Moteto vzal ze slov verše určitý rytmus , a jako takový se objevil jako krátká rytmická mezihra uprostřed delšího, více zpěvného organa. Cvičení discantu přes cantus firmus znamenalo počátky kontrapunktu v západní hudbě.

Jaký je rozdíl mezi motetem a madrigalem?

Madrigaly byly obvykle milostné písně. Moteto Moteto je polyfonní dílo se čtyřmi nebo pěti hlasy zpívajícími jeden náboženský text. Jsou podobné madrigalům, ale s důležitým rozdílem: moteta jsou náboženská díla , zatímco madrigaly jsou obvykle milostné písně.

Jakou texturu mají moteta, madrigaly a kola?

Madrigal i moteto jsou polyfonní formy z hudebního významu oba často obsahují složité textury vytvořené tím, že každý hlas zpívá samostatné melodie současně.

Jaká je hymna a hymna moteta?

Hymny (obvykle doprovázené) a moteta (obvykle bez doprovodu) jsou sborové kusy zpívané při bohoslužbách ale nejsou součástí předepsané liturgie nebo sborové hudby reprezentované hymny a ohlasy. Stejně jako moteta jsou výhradně provincií hudebního ředitele a sboru.

Jaký je rozdíl mezi hymnou a písní?

Národní píseň je vlastenecký hymnus přijatý vládou země, který se zpívá při veřejných nebo státních příležitostech. Národní hymna, na druhé straně, je a hudební kompozice , někdy vlastenecké povahy, která definuje historii země, tradice a boje.

Jaký je rozdíl mezi hymnou a hymnou?

Ačkoli oba termíny hymna a hymna odkazují na píseň, existuje výrazný rozdíl mezi hymnou a hymnou. Hymnus je náboženská píseň chvály Boha nebo božstva, zatímco an hymna je povznášející píseň, která symbolizuje určitou skupinu nebo věc.

Kolik hlasů má motet?

Moteta jsou nyní poměrně často pro tři hlasy (dva hlasy s textem a tenor). Tenor je nejprve stále organizován do svých opakovatelných rytmických buněk a pohybuje se přibližně stejnou rychlostí jako ostatní hlasy. Vyšší hlasy mají obecně dva různé francouzské texty.

Co je dvojité motet?

dvojité motet. - Dva texty nad tenorovou linkou . cantus firmus. - Tenorová linie se stala známou jako cantus firmus. Toto bylo představeno kolem.

Co je to hlas Motetus?

1: střední hlas nebo hlas nad tenorem ve středověkých motetech.

Co vím o sekulární hudbě?

Světská hudba je jakákoli hudba, která nebyla napsána pro kostel . Nejstarší napsané světské písně, Goliardovy písně, byly básně o ženách, víně a satiře a byly notovány způsobem, který stále nedokážeme plně dešifrovat.

Na co klade světská hudba důraz?

Světská hudba je nenáboženská hudba . Sekulární znamená být oddělený od náboženství. Kolísající autorita církve, která se více soustředila na obecné právo, ovlivnila všechny aspekty středověkého života, včetně hudby. Světská hudba ve středověku zahrnovala milostné písně, politickou satiru, tance a dramatická díla.

Co je madrigal v renesanční hudbě?

Madrigal je světská vokální hudební skladba renesance (15.–16. st.) ... Technický kontrast mezi hudebními formami je ve frottole skládající se z hudby zasazené do textových strof, zatímco madrigal je prokomponovaný, dílo s různou hudbou pro různé sloky.