Co je v hudbě césura?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Prof. Aglae Tillman
Skóre: 4,1/5(30 hlasů)

Přestávka, pauza nebo přerušení v normálním tempu skladby . Typicky označeno „železničními tratěmi“, tj. dvěma diagonálními lomítky.

Jak používáte césuru v hudbě?

Fermata může být umístěna přes cézuru k označení delší pauzy. V notovém zápisu je césura označena dvojité šikmé čáry , podobně jako dvojice lomítek ⟨//⟩. Symbol je populárně nazýván 'tramvajové tratě' ve Spojeném království a 'železniční tratě' nebo 'vlakové koleje' v USA.

Jaký je příklad césury?

Césura se obvykle vyskytuje uprostřed řady poezie. Tato césura se nazývá mediální césura. Například v dětském verši „ Zpívejte píseň Sixpence ,' césura nastává uprostřed každého řádku: 'Zpívej píseň o šesti pencích, // kapsa plná žita.Co znamená přirovnání v hudbě?

SEE-MEE-leh. [italsky, podobně] Příkaz provést označenou pasáž skladby podobným způsobem jako předchozí pasáž ; podobně. Jedním z běžných použití je označení pokračování v používání artikulace bez opakování symbolu artikulace (viz příklad). Často se zkracuje jako sim..

Co je snadná definice césury?

Caesuras (nebo caesurae) jsou ty drobné pauzy, které člověk dělá, když čte verš . ... Slovo caesura, vypůjčené z pozdní latiny, je v konečném důsledku z latiny caedere, což znamená „řezat“. Téměř tak starý jako 450 let staré smysly poezie je obecný význam „přestávky nebo přerušení“.

Césury a dechové značky, které FUNGUJÍ | Final Superuser

Nalezeno 28 souvisejících otázek

Jak poznáte cézuru?

Césura je a pauza, která se vyskytuje v rámci poezie , obvykle označené nějakou formou interpunkce, jako je tečka, čárka, elipsa nebo pomlčka. Césura nemusí být umístěna přesně uprostřed linie poezie. Může být umístěn kdekoli za prvním slovem a před posledním slovem řádku.

K čemu se césura používá?

Často se používá po popisu něco šokujícího nebo násilného , aby se čtenář (nebo posluchač) zastavil a zamyslel se nad jeho šokující povahou. Caesura může také změnit rytmus linky, takže stojí za to si ji přečíst nahlas, abyste viděli její vliv na to, jak linka zní.

Co je to tutti v hudbě?

: se všemi hlasy nebo nástroji hrajícími společně — používá se jako směr v hudbě.

Co znamená Sostenuto v hudbě?

: udrží až do nebo nad plnou hodnotu bankovky — používá se jako směr v hudbě. sostenuto.


Co znamená Soli v hudbě?

[Italština] Příkaz provést uvedenou pasáž skladby s celou sekcí souboru na rozdíl od direktivního sóla, kde vystupuje pouze jeden člen oddílu.

Jaký je rozdíl mezi Enjambmentem a césurou?

Caesaři jsou tečky umístěné uprostřed řádku poezie vylíčit pauzu v básni, obvykle spojenou s emocemi, které jsou ovládány pauzou. ... Enjambment je strukturální zařízení, kde věta nebo fráze běží z jednoho řádku na druhý nebo do jiné sloky.

Je to vyříznuté z konstrukce?

Struktura, na druhé straně, jsou techniky, které básník používá k uspořádání básně na stránce. To může znamenat věci jako začlenění (běh jednoho řádku na druhý, bez interpunkce), seznamy, opakování a cézura ( rozbití řádku s a tečka nebo čárka).

Co znamenají koncové zastavené čáry?

Metrická čára končící gramatickou hranicí nebo zlomem —jako je pomlčka nebo závorka — nebo s interpunkcí, jako je dvojtečka, středník nebo tečka. Řádek je také považován za ukončený, pokud obsahuje úplnou frázi.


Co dělá odpočinek v hudbě?

Odpočinek je hudební notový znak toho označuje nepřítomnost zvuku . Každý symbol a název odpočinku odpovídá konkrétní hodnotě noty pro délku, která udává, jak dlouho má ticho trvat.

Jaká je pauza v písni?

Césura je pauza nebo přerušení. V notovém zápisu je césura přestávkou v hudbě, což může být pro trumpetistu vhodná chvíle, aby popadl dech. Césura je také přerušením uprostřed linie poezie.

Jak se nazývá náhlé zastavení hudby?

Césura. Symbol // označující náhlé zastavení hudby, nazývaný také velká pauza .

Co znamená adagio v hudbě?

: v pomalém tempu — používá se hlavně jako směr v hudbě.


Co znamená Allegro v hudbě?

Allegro – rychle, rychle a jasně (109–132 BPM) Vivace – živý a rychlý (132–140 BPM) Presto – extrémně rychlý (168–177 BPM) Prestissimo – ještě rychlejší než Presto (178 BPM a více)

Co znamená tutti?

Tutti je italské slovo doslova znamená vše nebo dohromady a používá se jako hudební termín pro celý orchestr na rozdíl od sólisty. Uplatňuje se podobně jako ve sborové hudbě, kde je povolána ke zpěvu celá sekce nebo sbor.

Co je pokuta v hudbě?

Italský hudební výraz fine (vyslovováno fee'-nay) označuje konec skladby nebo pohybu , obvykle po opakovaném příkazu, jako je D.C. al fine nebo D.S. al fine. Fine (což znamená konec) může být napsáno uprostřed písně spolu s posledním taktem, v takovém případě bude mít úplně poslední takt dvojitou takt.

Co znamená arpeggio v hudbě?

Arpeggios lze myslet jako zlomené akordy nebo jako stupnice s vynechanými notami. Přemýšlejte o stupnici, kterou jste se právě naučili, s jejími 8 notami a přeskočte noty 2, 4, 6 a 7, a máte arpeggia. Jinými slovy, hrajete noty 1, 3, 5 a 8 (8 je stejná nota jako 1, ale o oktávu vyšší).


Používá se césura pouze v poezii?

Caesura je rysem verše, nikoli prózy, ale toho neznamená, že se omezuje výhradně na poezii . V dramatu, zejména ve hrách Williama Shakespeara, jsou často postavy, které mluví ve verších, a tyto postavy mohou mít ve svých liniích césura.

Jaký účinek má Enjambment?

Enjambment buduje drama v básni. Konec prvního řádku není koncem myšlenky, ale spíše cliffhangerem, který nutí čtenáře jít dál, aby zjistil, co se stane dál. To poskytuje rozlišení ve druhém řádku , nebo třetí řádek, v závislosti na délce začlenění.

Jaký je účinek koncové čáry?

Koncové řádky v odměřené poezii: Jak ve formálním verši (poezie s přísným metrem a schématem rýmů), tak v prázdném verši (poezie s přísným metrem, ale bez schématu rýmů), mají koncové řádky efekt zvýšení pocitu pravidelnosti v rytmu básně – někdy dost dramaticky.

Jaký je rozdíl mezi end-stop a Enjambment?

Enjambment, na rozdíl od end-stop, je kdy konec fráze přesahuje konec řádku . ... Enjambment si můžete představit jako opak koncové zastávky. Zatímco koncovky jsou oblíbené u strukturovanější poezie, enjambment je běžnější ve volném verši.