V mealy stroj závisí na?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptala se: Jeanette Breitenberg
Skóre: 4,4/5(37 hlasů)

Vysvětlení: Výkon moučného stroje závisí na současný stav i vstup do tohoto stavu .

Co z následujícího platí o stroji Mealy?

3. Které z následujících tvrzení platí pro Mealy Machine? Vysvětlení: Definice uvádí, že jeho výstup je určen aktuálním stavem a proudovým vstupem . ... Vysvětlení: Konečné automaty nepřijímají nulové řetězce.

Jaký je výstup stroje Moore?

Mooreovy stroje: Mooreovy stroje jsou konečné automaty s výstupní hodnotou a jejich výstup závisí pouze na aktuálním stavu. Lze jej definovat jako (Q, q0, ∑, O, δ, λ) kde: Q je konečná množina stavů. q0 je počáteční stav.Co je Mealy machine v TOC?

V teorii počítání je stroj Mealy konečný stroj, jehož výstupní hodnoty jsou určeny jak jeho aktuálním stavem, tak aktuálními vstupy . To je na rozdíl od Moorova stroje, jehož (Moore) výstupní hodnoty jsou určeny výhradně jeho aktuálním stavem.

Jaký je rozdíl mezi Moore a mealy?

Mealy Machine – Mealy Machine je v teorii výpočtů definován jako stroj, jehož výstupní hodnoty jsou určeny jak jeho aktuální stav a proudové vstupy. ... Mooreův stroj – Mooreův stroj je v teorii výpočtů definován jako stroj, jehož výstupní hodnoty jsou určeny pouze jeho aktuálním stavem.

Konverze Mealy Machine na Moore Machine

Nalezeno 23 souvisejících otázek

Jaký je rozdíl mezi Moore a moučným strojem Mcq?

Vysvětlení: Mooreův stroj vytváří výstup přes změnu přechodových stavů zatímco moučný stroj to dělá pro přechody sám. Vysvětlení: Počáteční stav, od kterého operace začínají, je také inicializován hodnotou. 4. Příkaz 1: V Moore Machine je akceptován nulový řetězec.

Je lepší stroj Moore nebo Mealy?

Stroje Moore mohou být bezpečnější, protože mění stavy na hraně hodin (pokud používáte logiku DFF pro současný a další stav), zatímco Stroje na mouku jsou rychlejší , protože stav je závislý na vstupu.

Můžeme najít doplněk 2 pomocí moučného stroje?

Mealyův stroj je konečný stroj, jeho aktuální stav a proudové vstupy určují výstup tohoto stroje. Doplněk 2: Je to matematické operace na binárních číslech . Používá se pro výpočet jako metoda reprezentace čísel se znaménkem.

Co je Mooreův okruh?

V teorii počítání je to Mooreův stroj konečný automat, jehož výstupní hodnoty jsou určeny pouze jeho aktuálním stavem . To je na rozdíl od stroje Mealy, jehož výstupní hodnoty jsou určeny jak jeho aktuálním stavem, tak hodnotami jeho vstupů. Stroj Moore je pojmenován po Edwardu F.


Jak převedete Mealyho na Moorea?

Převeďte daný stroj Moore na jeho ekvivalentní stroj Mealy.
...
Ekvivalentní stroj Mealy lze získat následovně:

 1. λ' (q0, a) = λ(δ(q0, a))
 2. = λ(q1)
 3. = 0.
 4. λ' (q0, b) = λ(δ(q0, b))
 5. = λ(q0)
 6. = 0.

Jaký druh výstupu vyrábí moučný stroj Mcq?

2. Jaký druh výstupu produkuje moučný stroj? Vysvětlení: Výstup moučného typu FSM je asynchronní může se změnit v reakci na jakoukoli změnu na vstupu bez ohledu na hodiny. FSM typu Moore poskytuje synchronní výstup.

Jaká je aplikace NFA?

Vysvětlení: Thompsonova konstrukční metoda se používá k otočení regulárního výrazu v NFA fragmentací daného regulárního výrazu pomocí operací prováděných na vstupních abecedách.

Jaká je přechodová funkce NFA?

Kvůli výše uvedeným doplňkovým funkcím má NFA jinou přechodovou funkci, zbytek je stejný jako DFA. δ: Přechodová funkce d: Q X (Σ U e ) --> 2 ^ Q . Jak můžete vidět u přechodové funkce pro jakýkoli vstup včetně null (nebo ε), NFA může přejít do libovolného počtu stavů.


Kolik n-tic je v moučném stroji?

Stroj Mealy je a 5-ti násobek (S, X, Z, ν, μ), kde S, X, Z jsou množiny, ν funkce S × X až S a μ funkce S × X až Z.

Proč je Moore stabilnější než moučný?

Stroje Mealy mají výhodu v tom, že vyžadují méně stavů, protože jeden stav může produkovat řadu různých výstupů v kombinaci se vstupem. Stav Mooreova stroje na druhé straně produkuje pouze jeden výstup. ... Mooreův stroj je v tomto ohledu stabilnější, protože pouze nepřímo reaguje na změny vstupu .

Proč se stroje Moore a Mealy od sebe liší?

Mealy stroj mění svůj výstup na základě aktuálního vstupu a aktuálního stavu . Výstup Mooreova stroje závisí pouze na jeho aktuálním stavu a ne na aktuálním vstupu. Stroj Mealy bude mít stejné nebo méně stavů než stroj Moore. Má více stavů než stroj Mealy.

Přijímá moučný stroj stavy?

Mealy stroj má přijímací stavy. Můžeme převést Mealyho na Moora, ale ne naopak.


Jak nakreslíte stavový diagram pro stroj Mealy?

Design 101 sekvenční detektor (stroj Mealy)

 1. Krok 1: Vytvořte stavový diagram – Stavový diagram stroje Mealy pro detektor 101 sekvencí je:
 2. Krok 2: Přiřazení kódu –
 3. Krok 3: Vytvořte tabulku Současný stav/Další stav – ...
 4. Krok 4: Nakreslete K-mapy pro Dx, Dy a výstup (Z) –
 5. Krok 5: Nakonec implementujte obvod –

Co znamená šipka mezi kruhy?

Vysvětlení: V diagramu FSM představují šipky mezi kroužky změna jednoho stavu do jiného stavu . Například: Předpokládejme, že ve FSM jsou čtyři stavy, tj. A, B, C a D.

Jaký jazyk přijímají konečné automaty?

Běžný jazyk splňuje následující ekvivalentní vlastnosti: je to jazyk regulárního výrazu (podle výše uvedené definice) je to jazyk akceptovaný nedeterministickým konečným automatem (NFA) je jazykem akceptovaným deterministickým konečným automatem (DFA)

Ve kterém z následujících oborů může být porušen princip rozškatulkování?

7. Ve kterém z následujících oborů může být porušen princip rozškatulkování? Vysvětlení: a Aharonov matematicky prokázal porušení principu holubí díry v kvantové mechanice a navrhl inferometrické experimenty k jeho testování.


Který není součástí 5-ti n-ticových konečných automatů?

6. Který z následujících není součástí 5-ti násobných konečných automatů? Vysvětlení: FA může být zastoupen jako FA = (Q, ∑, δ, q0, F) kde Q=Konečná množina stavů, ∑=Konečná vstupní abeceda, δ=Přechodová funkce, q0=Počáteční stav, F=Konečný/Přijímací stav).