V algoritmu minimax je role, kterou hraje max?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Dr. Jefferey Vandervort Sr.
Skóre: 4,3/5(49 hlasů)

Tento algoritmus vypočítá rozhodnutí minimax pro aktuální stav. V tomto algoritmu hrají hru dva hráči, jeden se nazývá MAX a druhý se nazývá MIN . Oba hráči s tím bojují, protože soupeř získá minimální výhodu, zatímco oni získají maximální výhodu.

Jak funguje algoritmus minimax?

Algoritmus minimax je a rekurzivní algoritmus pro výběr dalšího tahu ve hře pro n hráčů , obvykle hra pro dva hráče. S každou pozicí nebo stavem hry je spojena hodnota. ... Hráč poté provede tah, který maximalizuje minimální hodnotu pozice vyplývající ze soupeřových možných následujících tahů.

Na jakém algoritmu je založeno min max?

Minimax je a druh algoritmu zpětného sledování který se používá v rozhodování a teorii her k nalezení optimálního tahu pro hráče za předpokladu, že váš soupeř také hraje optimálně. Je široce používán v tahových hrách pro dva hráče, jako jsou Tic-Tac-Toe, Backgammon, Mancala, šachy atd.Jaký je postup min max?

Algoritmus min max v AI, lidově známý jako minimax, je zpětný algoritmus používaný v rozhodování, teorii her a umělé inteligenci (AI). to je slouží k nalezení optimálního pohybu pro hráče , za předpokladu, že i soupeř hraje optimálně.

Jaká je složitost algoritmu min max?

Časová složitost minimaxu je O(b^m) a prostorová složitost je O(bm), kde b je počet povolených tahů v každém bodě a m je maximální hloubka stromu.

Co je algoritmus Minimax? - Umělá inteligence

Nalezeno 34 souvisejících otázek

CO JE A * algoritmus v AI?

Algoritmus * je vyhledávací algoritmus, který hledá nejkratší cestu mezi počátečním a konečným stavem . Používá se v různých aplikacích, jako jsou mapy. V mapách se algoritmus A* používá k výpočtu nejkratší vzdálenosti mezi zdrojem (počáteční stav) a cílem (konečný stav).

Co je algoritmus minimax vysvětlit na příkladu?

Mini-Max algoritmus používá rekurzi k prohledávání herního stromu . Algoritmus Min-Max se většinou používá pro hraní her v AI. Jako jsou šachy, dáma, tic-tac-toe, go a různé tahací hry. Tento algoritmus vypočítá rozhodnutí minimax pro aktuální stav.

Jak řešíte min/max problémy?

Hledání maxima a minima

  1. Najděte derivaci funkce.
  2. Nastavte derivaci rovnou 0 a vyřešte x. Tím získáte x-hodnoty maximálního a minimálního počtu bodů.
  3. Zapojte tyto hodnoty x zpět do funkce a najděte odpovídající hodnoty y. Tím získáte maximální a minimální počet bodů funkce.

Jaké jsou výhody a nevýhody algoritmu MIN MAX?

Minimax má tendenci být příliš pomalý pro hry, jako jsou šachy . V každém tahu má hráč mnoho možností, podle kterých se může rozhodnout, faktor rozvětvení šachové partie je obrovský, a proto čím hlouběji jdeme, tím je pomalejší. V průměru má faktor větvení pro šachy tendenci k 30. To znamená, že je vytvořeno 30 podstromů za kolo.


Jak může prořezávání Alpha Beta zlepšit algoritmus MIN MAX?

Alfa-Beta prořezávání není ve skutečnosti nový algoritmus, spíše optimalizační technika pro algoritmus minimax. To výrazně zkracuje dobu výpočtu . To nám umožňuje hledat mnohem rychleji a dokonce se dostat do hlubších úrovní ve stromu hry.

CO JE A * algoritmus prokázat, že A * je přípustné?

A* je přípustné pokud používá přípustnou heuristiku a h(cíl) = 0. • Pokud heuristická funkce, h vždy podhodnocuje skutečné náklady. (h(n) je menší než h*(n)), pak A* zaručeně najde optimální řešení.

Co je problém min max?

Minimax problém hledá minimalizovat maximální hodnotu řady rozhodovacích proměnných . Někdy se používá k minimalizaci možné ztráty pro scénář nejhoršího případu (maximální ztráty). ... Používá se k maximalizaci minimálního cíle (jako je zisk nebo výnos) pro všechny potenciální scénáře.

Jaký je algoritmus, který dokazuje, že A je přípustné?

Vzhledem k funkci h, která splňuje tato omezení, musíme dokázat, že Algoritmus A najde nejlevnější cestu k cílovému uzlu jako optimální řešení. Chceme tedy dokázat, že Algoritmus A* je přípustný pokud existuje cesta od začátku k cílovému uzlu, A* končí nalezením optimální cesty .


Co je strategie minimax?

v teorii her nebo rozhodování, taktika, ve které se jednotlivci snaží buď minimalizovat své vlastní maximální ztráty, nebo snížit co nejvíce, co soupeř získá .

Jak se strategie minimax používá ve hrách?

V teorii her je minimax a rozhodovací pravidlo používané k minimalizaci nejhorší možné ztráty ; jinými slovy, hráč zvažuje všechny nejlepší reakce soupeře na jeho strategie a volí strategii tak, aby nejlepší soupeřova strategie přinesla co největší zisk.

Jaké jsou různé problémy v algoritmu lezení do kopce?

Problémy při lezení do kopce

Existují tři oblasti, ve kterých algoritmus pro lezení do kopce nemůže dosáhnout globálního maxima nebo optimálního řešení: místní maximum, hřeben a plošina .

Jak je Algoritmus prořezávání Alpha-Beta výhodný oproti algoritmu minimax?

Alfa-beta prořezávání na standardní algoritmus minimax vrátí stejný pohyb jako standardní algoritmus, ale odstraní všechny uzly které ve skutečnosti neovlivňují konečné rozhodnutí, ale zpomalují algoritmus. Ořezáním těchto uzlů se tedy algoritmus zrychlí.


Do jaké hloubky lze prořezávání Alpha-Beta aplikovat?

Do jaké hloubky lze alfa-beta prořezávání aplikovat? Vysvětlení: Lze použít prořezávání alfa–beta stromy jakékoli hloubky a je možné prořezávat celý podstrom spíše než listy.

Jaký je nejpřímější přístup k plánovacímu algoritmu?

Jaký je nejpřímější přístup k plánovacímu algoritmu? Vysvětlení: Přímý přístup k plánovacímu algoritmu je prohledávání stavového prostoru protože při hledání řešení bere v úvahu vše.

Jak vyřešíš Maxe?

Druhý způsob, jak určit maximální hodnotu, je pomocí rovnice y = ax2 + bx + c.

  1. Pokud je vaše rovnice ve tvaru ax2 + bx + c, můžete maximum najít pomocí rovnice:
  2. max = c - (b2 / 4a).
  3. Prvním krokem je určit, zda vaše rovnice dává maximum nebo minimum. ...
  4. -x2 + 4x - 2.

Co je to hra pro dvě osoby s nulovým součtem?

Nejjednodušším typem soutěžních situací jsou hry pro dvě osoby s nulovým součtem. ... Tyto hry zahrnují pouze dva hráči ; nazývají se hry s nulovým součtem, protože jeden hráč vyhraje cokoliv, co druhý hráč prohraje.


Co je princip Minimax v psychologii?

: princip volby pro problém rozhodování: člověk by měl zvolit opatření, které minimalizuje ztráty, které mohou utrpět i za nejhorších okolností .

Co je min maxing ve hrách?

(ve videohře nebo hře na hrdiny). optimalizovat (postavě) přidělováním všech nebo téměř všech dovednostních bodů ke schopnosti, která je nezbytná pro úspěch této postavy v určité roli a prostředí, a žádné body k jiným dovednostem, namísto rovnoměrnějšího rozdělení dovednostních bodů mezi atributy.