V segmentaci je každá adresa specifikována?

To je otázka, kterou čas od času kladou naši odborníci. Nyní máme kompletní podrobné vysvětlení a odpověď pro každého, kdo má zájem!

Ptal se: Camron Koepp Sr.
Skóre: 4,4/5(30 hlasů)

Každý segment má název a délku. Programátor tedy specifikuje každou adresu dvěma veličinami: název segmentu a offset . Pro jednoduchost implementace jsou segmenty číslovány a je na ně odkazováno číslem segmentu, nikoli názvem segmentu.

Co má každá položka v tabulce segmentů?

Tabulka segmentů – mapuje dvourozměrnou logickou adresu na jednorozměrnou fyzickou adresu. Každý záznam v tabulce má: Základní adresa: Obsahuje počáteční fyzickou adresu, kde jsou segmenty umístěny v paměti . Limit: Určuje délku segmentu.

Co je segmentace vysvětlit základní metodu segmentace?

V operačních systémech je segmentace a technika správy paměti, při které je paměť rozdělena na části s proměnlivou velikostí . Každá část je známá jako segment, který lze přiřadit procesu. Podrobnosti o každém segmentu jsou uloženy v tabulce nazývané tabulka segmentů. ... Base: Je to základní adresa segmentu.Co je vazba adresy v Mcq?

Co je vazba adresy? A) přechod na adresu v paměti . b) vyhledání adresy pomocí jiné adresy. c) spojení dvou adres k vytvoření nové adresy v jiném paměťovém prostoru.

Překlad adres v segmentaci

Nalezeno 27 souvisejících otázek